IC TEC - Info Communication Technologies (Produkty a služby)
 • výstavba optických prenosových sietí SDH a DWDM, vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie, dodávky technológií, inštalácie, testovania a servisu
 • výstavba a servis rádiových prístupových sietí na báze mikrovlnnej technológie „bod – multibod“
 • výstavba mikrovlnných spojov a trás
 • inštalácia dátových zariadení, pasívnych a aktívnych prvkov štruktúrovanej kabeláže od renomovaných výrobcov
 • výstavba základňových staníc GSM na kľúč, vrátane zabezpečenia všetkých legislatívnych povolení na výstavbu a prevádzku, vyhotovenia projektovej dokumentácie
 • výstavba optickej infraštruktúry FTTH (Fiber To The Home)
 • rekonfigurácie existujúcich, inštalovaných technológií
 • testovanie technológie a uvádzanie zariadení do prevádzky (commissioning)
 • korektívny servis prevádzkovaných technológií na úrovni L1
 • projektová činnosť v oblasti realizácie telekomunikačných stavieb
 • akvizičná a inžinierska činnosť
 • revízie technológií a oceľových konštrukcií
 • stavebná a preventívna technologická údržba
 • servis telekomunikačných a dátových sietí a zariadení, 24 hod. pohotovosť